دسته بندی ها
جدیدترین محصولات اضافه شده
PRID 50 H8 HLD 1024 Z V3 2M5R SL
لطفاً تماس بگیرید
PRID 50-LTP3600 Z V3 2M5
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-1.5-I-20
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-05-E-20-0
لطفاً تماس بگیرید
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

MPS 320 LTP

MPS Model Linear encoders specifically designed for press brakes capable of moving reference encoders - 5mm Pole Pitch/ 8-24V DC

LPC-50mm

- کورس مکانیکی 52 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-75mm

- کورس مکانیکی 77 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-125mm

- کورس مکانیکی 127 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-130mm

- کورس مکانیکی 132 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-150mm

- کورس مکانیکی 152 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-175mm

- کورس مکانیکی 177 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-200mm

- کورس مکانیکی 202 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-225mm

- کورس مکانیکی 227 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-250mm

- کورس مکانیکی 252 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-275mm

- کورس مکانیکی 277 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-300mm

- کورس مکانیکی 302 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-350mm

- کورس مکانیکی 352 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-375mm

- کورس مکانیکی 377 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-400mm

- کورس مکانیکی 402 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-450mm

- کورس مکانیکی 452 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPH-100mm

- کورس مکانیکی 102 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP40-53

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-500mm

- کورس مکانیکی 502 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPH-125mm

- کورس مکانیکی 127 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP40-53

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-550mm

- کورس مکانیکی 552 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید