دسته بندی ها
جدیدترین محصولات اضافه شده
PRID 50 H8 HLD 1024 Z V3 2M5R SL
لطفاً تماس بگیرید
PRID 50-LTP3600 Z V3 2M5
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-1.5-I-20
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-05-E-20-0
لطفاً تماس بگیرید
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

RTL-30mm

- کورس مکانیکی 52 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-150mm

- کورس مکانیکی 152 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-300mm

- کورس مکانیکی 302 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPH-250mm

- کورس مکانیکی 252 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP40-53

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

HSD : 7.5KW 24000RPM HSK

اسپیندل موتور ٧.۵ کیلووات HSK F63 ES929

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-650mm

- کورس مکانیکی 652 mm -  مقاومت 10 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-300mm

- کورس مکانیکی 302 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

HSD : 4.5KW 18000RPM

اسپیندل موتور ۴.۵ کیلو وات - ١٨٠٠٠ دور - ER٣٢

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-100mm

- کورس مکانیکی 102 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-275mm

- کورس مکانیکی 277 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-75mm

- کورس مکانیکی 77 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

HSD : 6KW 24000RPM

اسپیندل موتور ۶ کیلو وات ٢۴٠٠٠ دور - ER٣٢

RTL-200mm

- کورس مکانیکی 202 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL- 75mm

- کورس مکانیکی 77 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-500mm

- کورس مکانیکی 502 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-130mm

- کورس مکانیکی 132 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-850mm

- کورس مکانیکی 852 mm -  مقاومت 10 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-550mm

- کورس مکانیکی 552 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPC-700mm

- کورس مکانیکی 702 mm -  مقاومت 10 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

LPH-130mm

- کورس مکانیکی 132 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP40-53

قیمت: لطفاً تماس بگیرید