دسته بندی ها
جدیدترین محصولات اضافه شده
PRID 50 H8 HLD 1024 Z V3 2M5R SL
لطفاً تماس بگیرید
PRID 50-LTP3600 Z V3 2M5
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-1.5-I-20
لطفاً تماس بگیرید
TP-MC1-05-E-20-0
لطفاً تماس بگیرید
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

OP-WE1B

-Weight Controller For load-cells

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MPS 220 LD

MPS Model Linear encoders specifically designed for press brakes capable of moving reference encoders - 5mm Pole Pitch/ 8-24V DC

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MRA 50 TT 10 SSI 24V

- انکودر مطلق

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-30mm

- کورس مکانیکی 52 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MLC-100 T20 HLD BV3

MLC model magnetic incremental contactless Encoders are used to determine the distance of two points independently measure.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MPS 270 LD

MPS Model Linear encoders specifically designed for press brakes capable of moving reference encoders - 5mm Pole Pitch/ 5V DC

MPS 320 LD

MPS Model Linear encoders specifically designed for press brakes capable of moving reference encoders - 5mm Pole Pitch/ 5V DC

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MPS 320 LTP

MPS Model Linear encoders specifically designed for press brakes capable of moving reference encoders - 5mm Pole Pitch/ 8-24V DC

MRA D 50R8 TT 12 SSI V2 2M5 RD

- انکودر مطلق

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-50mm

- کورس مکانیکی 52 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MRV 50 ANL 5V 90 24V

- انکودر مطلق - خروجی ولتاژ

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL- 75mm

- کورس مکانیکی 77 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-100mm

- کورس مکانیکی 102 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

PRID50-AR8-HLD-200Z-V3-2M

- انکودر شفت دار - تعداد 200 پالس / دور - 24-5 ولت -  (HLD (High line Driver

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-125mm

- کورس مکانیکی 127 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MRV 50 ANL 360 24V 2M5

- انکودر مطلق - خروجی ولتاژ

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

PRID 50-AR8-HLD-360-Z-V3

- انکودر شفت دار- تعداد 360 پالس / دور - 24-5 ولت -  (HLD (High line Driver

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

RTL-130mm

- کورس مکانیکی 132 mm -  مقاومت 5 کیلواهم - درجه حفاظت IP65

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MLC 200 T80 HLD BV2 9K

MLC model magnetic incremental contactless Encoders are used to determine the distance of two points independently measure.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

MLC 200-T20 LTP BV2

MLC model magnetic incremental contactless Encoders are used to determine the distance of two points independently measure.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید