مقالات - ::Servo Pars::

چگونه اندازه پمپ های وکیوم حلقه مایع برآورد می شوند.
 

پمپ های واکیوم حلقه مایع معمولا برای هدایت مخلوط گاز مرطوب استفاده می شوند (مانند مخلوط هایی که شامل بخار فشرده هستند). رطوبت حاضر در این مخلوط می تواند روغن روانکاری در پمپ های روانکاری روغنی خشک سنتی را شسته و احتمالا منجر به شکست پیش از موعد مقرر شوند. 

 
 
                                                                                                                                                                                                               ادامه مطلب...
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١١/١۴


 

 


 

 بررسی فضای مورد نیاز سیستم آسانسور

مهمترین بخش مربوط به طراحی چاه آسانسور یعنی فضای مورد نیاز سیستم آسانسور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگرچه به دلیل گستردگی مبحث آسانسور در ظرفیت‌ها و سرعت‌های مختلف و نیز کاربردی و تنوع در طراحی متداول‌ترین نوع آسانسور یعنی آسانسور با یک در، کابین و وزنه تعادل در پشت ... 

 
 
                                                                                                                                                                                                               ادامه مطلب...
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠۶/١۵

 


 

سیستم ھوشمند عیب یاب یاتاقان غلتشی

استفاده زیاد از یاتاقانهای غلتشی در صنعت،باعث شده که عیب های یاتاقانهای غلتشی در توقف ماشین آلات صنعتی صدمات جبران ناپذیری را به صنعت وارد کنند.لذا برای جلوگیری از این صدمات نیازمند فرایندی به منظور شناسایی خطا و نیز تشخیص نوع خطا می باشیم....

 
                                                                                                                                                                                                               ادامه مطلب...
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٩/١٠


- مدیریت پیچیدگی در محصولات مکاترونیکی.

پیچیدگی یک چالش مهم در طراحی محصولات مدرن مکاترونیکی محسوب می شود به همین جهت،کنترل و مدیریت آن در فرایند توسعه محصول به عنوان یک موضوع مهم مطرح می باشد.... 

                                                                                                                                                                                                              ادامه مطلب... 

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٨/١١


- توسعه انکودر افزایشی با استفاده از تکنولوژی دیسک فشرده.                        

 

هدف این پژوهش ساخت یک انکودر دورانی با استفاده از درایور دیسک های فشرده نوری (CD) است.در دیسک های فشرده اطلاعات بر روی لایه آینه ای ، در یک مسیر حلزونی و به صورت فرورفتگی هایی به ضخامت ٣ تا ٣/۵ میکرون با عمق مشخص و یا خطوط تیره ذخیره می شود...  

                                                                                                                                                                                                           ادامه مطلب... 

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٧/٢٨