دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز 1397

۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۰:۳۶ ق.ظ

دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق  ایران- تبریز 

شرکت سروُ پارس  ، مقدم شما را در دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز  گرامی می دارد.

تاریخ بازدید: 26  الی 29 تیر 1397

ساعت بازدید: 16 الی 22