دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک، پلاستیک تهران

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۰۵:۰۳ ب.ظ

شرکت سروُ پارس  نماینده شرکت OPKON  ترکیه در تهران  ، مقدم شما را در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران  گرامی می دارد.

تاریخ بازدید: 3  الی 6 بهمن 1396

ساعت بازدید: 10 الی 17

سالن: A5

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب