نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۰۳:۵۲ ب.ظ

حضور شرکت سروُ پارس در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران.

زمان : 14-17 مهر ماه 1393

مکان : محل نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت سرو پارس مقدم شما را در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی می دارد.